Jersey-Devil
Leestijd: 14 minuten

The Jersey Devil

Het verhaal

In het donkere woud van New Jersey leefde een vrouw genaamd Mother Leeds. Ze was gehuwd met een visser en had al twaalf kinderen, maar wilde graag nog een kind. Op een stormachtige nacht kreeg ze echter een vreselijke bevalling. Terwijl ze lag te bevallen, riep ze uit: "dit kind is de duivel!" Plotseling veranderde het kind. Het groeide snel en kreeg vleugels, een staart en scherpe hoorns. Het begon te schreeuwen en te krijsen, en rende het huis uit. Sindsdien is het bekend als The Jersey Devil, en wordt het gezien als een verschrikkelijk monster dat het bos terroriseert.

Zoeken naar de Jersey Devil

Jaren gaan voorbij en mensen blijven het verhaal over de geboorte van de Jersey Devil vertellen. Sommigen geloven het, anderen niet. Maar op een dag beslist een groep avonturiers om op zoek te gaan naar het monster en de waarheid achter de legende te ontdekken. Ze reizen diep het bos in en horen vreemde geluiden en geschreeuw. Plotseling zien ze iets donkers vliegen, en ze realiseren zich dat ze het monster zijn tegengekomen. Het achtervolgt ze en ze rennen voor hun leven. Ze komen bij een oude grot, waar ze iets verschrikkelijks ontdekken. Ze vinden Mother Leeds, die nog steeds leeft en beschermd wordt door het monster. Het blijkt dat ze de waarheid kent achter de geboorte van de Jersey Devil. Ze vertelt hen wat er die nacht echt is gebeurd.

De avonturiers luisterden geboeid naar Mother Leeds' verhaal. Ze vertelde dat het kind waar ze van beviel niet een gewoon menselijk kind was, maar een product van een afschuwelijke verbintenis met de duivel. De nacht waarop ze het kind baarde, was ze bezeten geweest door de duivel. Toen ze riep "dit kind is de duivel!", had de duivel haar wens vervuld.

Het monster dat ze had voortgebracht, was niet alleen het resultaat van haar verbintenis met de duivel... Het monster was ook het resultaat van haar diepe wens om zich te bevrijden van haar verdrietige leven. Mother Leeds vertelde dat ze het monster had moeten voeden en beschermen. En dat het haar beschermde en haar in leven hield, maar dat ze wist dat het nooit zou ophouden met haar te achtervolgen.

Gevecht

De avonturiers wisten nu dat het monster niet alleen een legende was, maar een verschrikkelijk wezen dat echt bestond. Maar ze waren niet bereid om te vertrekken zonder het gevecht aan te gaan. Ze bereidden zich voor op de confrontatie met de Jersey Devil, en toen het monster terugkwam, vochten ze met alles wat ze hadden. Het was een harde en bloederige strijd, maar uiteindelijk slaagden ze erin het monster te verslaan.

Mother Leeds was dankbaar en ontroerd, en ze vergaf de avonturiers voor het doden van haar beschermer. Ze stierf kort daarna, en de avonturiers keerden terug naar het dorp met het verhaal van hun overwinning en het geheim achter de geboorte van de Jersey Devil. Maar sommigen geloofden hen niet, en het verhaal bleef voortleven als een legende. En tot op de dag van vandaag wordt het gezegd dat de Jersey Devil op nachtelijke momenten nog steeds ronddwaalt in het bos.

Jersey-Devil-house
Huis van geboorte

De realiteit

De Jersey Devil is een legendarische wezen uit de folklore van New Jersey, Verenigde Staten. Het wordt beschreven als een monsterachtig beest met de vleugels van een vleermuis. Het heeft de staart van een paard en het uiterlijk van een duivel. Volgens de legende is het wezen geboren uit een vloek en werd het in de bossen van New Jersey gezien. Veel mensen beweren dat ze het wezen in het wild hebben gezien, maar er is geen bewijs dat het daadwerkelijk bestaat. Het verhaal van de Jersey Devil is een onderdeel van de Amerikaanse folklore en wordt nog steeds verteld.

Oorsprong van de Jersey Devil

De oorsprong van de legende van de Jersey Devil is niet zeker, maar er zijn verschillende verhalen en theorieën. Een van de bekendste verhalen gaat over een vrouw genaamd Leeds, die in de 18e eeuw in New Jersey woonde. Volgens de legende was ze de moeder van de Jersey Devil en werd het wezen geboren uit een vloek. Die sprak ze uit toen ze ontdekte dat ze opnieuw zwanger was.

Er is ook beweerd dat de legende van de Jersey Devil is ontstaan uit tradities en geloofsovertuigingen van Lenape-indianen. Die noemden het gebied al eeuwen voor Mother Leeds "de plaats van de draak". Andere theorieën suggereren dat het wezen is ontstaan uit verhalen over vleermuizen, beren en andere wilde dieren.

Ongeacht de oorsprong, de legende van de Jersey Devil blijft bestaan en wordt nog steeds verteld en gedeeld. Het wezen wordt vaak geassocieerd met het bos van Pine Barrens.

Historische waarnemingen van de Jersey Devil

Er zijn verschillende verhalen over historische waarnemingen van de Jersey Devil. Veel van deze verhalen stammen uit de 19e eeuw. Toen hebben mensen in de regio het wezen in het wild gezien.

In 1909 werd er een reeks waarnemingen gerapporteerd van een wezen in de omgeving van Camden en Trenton, New Jersey. Er zijn ook verhalen van mensen die beweren het wezen in de jaren 20 en '30 in de bossen van Pine Barrens te hebben gezien. Sommigen beweren zelfs dat ze het wezen hebben gehoord.

Onderzoek naar de Jersey Devil

Er is altijd veel belangstelling geweest voor de legende van de Jersey Devil. Vanaf de 19e eeuw zijn er expedities georganiseerd om het wezen te vinden en bewijs te verzamelen.

In de 20e eeuw werden er ook onderzoeken gedaan. Door wetenschappers en cryptozoölogen die geïnteresseerd waren in de Jersey Devil. Ze onderzochten de verhalen en rapporten van waarnemingen en probeerden het wezen te verklaren.

In de jaren 70 en 80 werden er ook veel zoektochten georganiseerd door groepen die geïnteresseerd waren in het vinden van het wezen. Deze zoektochten waren vaak gebaseerd op geruchten en verhalen over recente waarnemingen.

Pine Berrens leefgebied Jersey Devil?
Pine Berrens leefgebied Jersey Devil?

Hoe ziet de Jersey Devil eruit?

Er is geen vaststaande beschrijving van het uiterlijk van de Jersey Devil, omdat de verhalen en beschrijvingen van het wezen sterk variëren. Volgens de legende is het wezen echter een vreemd en eng monster met een paardenkop, gevleugelde schouders en een staart van een paard.

Sommige verhalen beschrijven het wezen als een vleermuisachtig schepsel met grote, vleugelachtige armen en een staart. Andere verhalen beschrijven het wezen als een menselijke figuur met vleugels en een paardenstaart.

In termen van grootte is er ook geen vaststaande beschrijving. Sommige verhalen beschrijven het wezen als groot en angstaanjagend, terwijl andere beschrijvingen het wezen als kleiner en meer wezenlijk beschrijven.

Over het algemeen is het uiterlijk van de Jersey Devil een combinatie van verschillende verhalen en beschrijvingen en kan het variëren van beschrijving tot beschrijving. Er is geen wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het wezen, dus het uiterlijk is afhankelijk van de verbeelding en vertelling van de verhalen en legenden.

Gedrag van het wezen

r zijn veel verschillende verhalen en rapporten over het gedrag en de bewegingen van de Jersey Devil. Sommige verhalen beschrijven het wezen als agressief en aanvallend, terwijl andere beschrijvingen het wezen beschrijven als schuw en angstig.

Volgens sommige rapporten beweegt het wezen zich snel en soepel, en heeft het de neiging om snel te ontsnappen wanneer het gezien wordt. Andere rapporten beschrijven het wezen als traag en onhandig, en heeft het de neiging om zich te verstoppen wanneer het gezien wordt.

Er zijn ook verhalen over het geluid dat het wezen maakt. Sommige verhalen beschrijven het wezen als een griezelig, blaffend geluid te produceren, terwijl andere beschrijven het wezen als stil en geruisloos.

Hoewel er veel verhalen en rapporten zijn over het gedrag en de bewegingen van de Jersey Devil, is er geen wetenschappelijk bewijs dat het wezen echt bestaat. Veel van de verhalen kunnen verklaringen zijn van natuurlijke fenomenen of andere verklaringen, en het gedrag en de bewegingen van het wezen zijn afhankelijk van de verbeelding en vertelling van de verhalen en legenden.

Onderzoek naar bewijzen (video/foto)

Er zijn talrijke foto's en video's beweerd te zijn van de Jersey Devil, maar de meeste hiervan zijn onbetrouwbaar of vervalsingen. Veel van deze beelden zijn onscherp of onduidelijk, en wetenschappers en sceptici beschouwen ze als bewijs van het niet-bestaan van de Jersey Devil.

Er zijn echter ook enkele foto's en video's die door sommigen als serieus worden beschouwd en die analyse vereisen. Dit omvat beelden die blijkbaar een wezen tonen met de kenmerken van de Jersey Devil, zoals vleugels, staart en hoorns.

Echter, ondanks de analyse, is er tot op vandaag geen overtuigend bewijs gevonden voor het bestaan van de Jersey Devil. Veel van deze beelden kunnen verklaringen hebben, zoals vervalsingen, computeranimaties of andere special effects.

Het is belangrijk op te merken dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van de Jersey Devil, en de analyse van foto's en video's moet met een kritische blik worden bekeken. Veel van deze beelden zijn subjectief en afhankelijk van de interpretatie van degene die ze analyseert.

Ooggetuigen

Er zijn veel getuigenissen van mensen die beweren het Jersey Devil te hebben gezien. Echter, deze getuigenissen zijn vaak subjectief en afhankelijk van de interpretatie van de getuige. Veel van deze verhalen zijn onderhevig aan vervorming door verhalen die door andere mensen zijn overgedragen, en veel getuigenissen kunnen verklaard worden door andere factoren, zoals vermoeidheid, alcoholgebruik, angst en andere menselijke emoties.

Sommige sceptici beschouwen de getuigenissen als bewijs voor het niet-bestaan van de Jersey Devil, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor deze verhalen. Anderen beschouwen de getuigenissen als bewijs voor het bestaan van het wezen en geloven dat deze verhalen bevestigen dat de Jersey Devil nog steeds rondwaart in de wildernis van New Jersey.

Hoewel getuigenissen van mensen een belangrijke rol kunnen spelen in het onderzoeken van het bestaan van een wezen, is het belangrijk om te onthouden dat subjectieve en interpretatieve verhalen niet als wetenschappelijk bewijs beschouwd kunnen worden. Alleen wetenschappelijke analyse en onderzoek kunnen een overtuigend antwoord geven op de vraag of de Jersey Devil bestaat of niet.

Nachtcamera Jersey Devil
Nachtcamera Jersey Devil

Vergelijking met echte dieren en hoaxen

Veel mensen beschouwen de Jersey Devil als een mythische wezen, en het is vaak vergeleken met bekende dieren zoals vleermuizen, kraaien en gieren. Sommigen beschouwen het als een soort vogel, terwijl anderen geloven dat het een monsterachtig wezen is.

Echter, er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van de Jersey Devil, en veel verhalen over het wezen kunnen verklaard worden door bekende dieren en potentiële hoaxen. Veel verhalen over het wezen zijn opzettelijk vervaardigd als hoaxen, of hebben verband met folklore en mythologie.

Bovendien is er geen bewijs voor de aanwezigheid van een wezen met de kenmerken van de Jersey Devil in het gebied. Er is geen wetenschappelijke analyse van een specifiek beest of wezen dat aan de beschrijving van de Jersey Devil voldoet.

In feite kunnen veel verhalen over het wezen verklaard worden door natuurlijke verschijnselen, zoals de verschijning van vreemde dieren in het gebied of vervorming van gebeurtenissen door emoties en verhalen die door anderen zijn overgedragen.

Populariteit van de Jersey Devil als fenomeen

De Jersey Devil is een populaire figuur in de populaire cultuur, en heeft de afgelopen decennia veel aandacht gekregen in verschillende boeken, films, televisieshows en andere media.

Er zijn veel boeken geschreven over de Jersey Devil, die verschillende verhalen en perspectieven bieden op het wezen en zijn legende. Sommige boeken richten zich op de folklore en mythologie achter de Jersey Devil, terwijl andere boeken de geschiedenis en de psychologische en sociologische aspecten van de verhalen uitpluizen.

Ook op het gebied van films en televisieshows heeft de Jersey Devil aandacht gekregen. Er zijn verschillende films geproduceerd over het wezen, waaronder sciencefictionfilms en horrorfilms. De Jersey Devil is ook opgenomen in verschillende televisieshows, waaronder animatieseries en documentaires.

De populariteit van de Jersey Devil in de populaire cultuur blijft groeien, en het wezen blijft een van de fascinerendste en mystieke figuren in de geschiedenis. Het blijft een populaire inspiratiebron voor artiesten en schrijvers, en het wezen blijft mensen boeien en inspireren.

Jersey Devil en de lokale gemeenschap

De legende van de Jersey Devil heeft een diepgaande invloed gehad op de lokale gemeenschap in New Jersey, waar de legende ontstond. Het verhaal is sterk verweven met de cultuur en geschiedenis van de regio, en het is een belangrijk onderdeel van de plaatselijke folklore en traditie.

De legende heeft ook een economisch effect gehad op de regio. Er zijn veel toeristische attracties en bedrijven ontstaan die zijn gebaseerd op de Jersey Devil, zoals musea, wandeltochten, festivals en merchandise. Deze bedrijven creëren banen en bieden inkomsten voor de plaatselijke economie.

Bovendien heeft de legende ook invloed gehad op de plaatselijke identiteit. De Jersey Devil is een belangrijk symbool voor de regio en is een uniek en herkenbaar element van de cultuur en geschiedenis van New Jersey.

De legende van de Jersey Devil heeft ook invloed gehad op de manier waarop mensen over dit gebied denken en praten. Veel mensen beschouwen de Jersey Devil als een levendige en realistische creatie, en de legende blijft een onderwerp van gesprek en vermaak in de lokale gemeenschap.

In het algemeen heeft de Jersey Devil legende een belangrijke rol gespeeld in het behoud en de uitbreiding van de cultuur en identiteit van New Jersey, en blijft het een belangrijk element van de plaatselijke folklore en traditie.

Meer informatie

Er zijn verschillende boeken geschreven over de Jersey Devil, waaronder::

 • "The Jersey Devil: The Real Story Behind the Legend" door James F. McCloy en Ray Miller Jr.
 • "Jersey Devil: A Cultural History" door Brian Regal
 • "The Jersey Devil: How His Curse Became Our Legend" door Fred J. Pompermayer
 • "Weird NJ: Your Travel Guide to New Jersey's Local Legends and Best Kept Secrets" door Mark Moran en Mark Sceurman
 • "The Legend of the Jersey Devil" door James F. McCloy en Ray Miller Jr.

Deze boeken bieden uitgebreide achtergrondinformatie over de geschiedenis van de legende en de verschillende verhalen die erover bestaan, evenals een analyse van de mogelijke verklaringen voor het bestaan van de Jersey Devil.

Er zijn verschillende films gemaakt over de Jersey Devil, waaronder:

 • "The Jersey Devil" (1913) - een vroege stille film die beschouwd wordt als een van de eerste horrorfilms.
 • "The Curse of the Demon" (1957) - een Britse horrorfilm waarin de Jersey Devil een belangrijk verhaalelement is.
 • "Cryptozoology" (2018) - een horrorfilm over een groep vrienden die het Jersey Devil ontmoeten tijdens een kampeertrip.
 • "The Legend of the Jersey Devil" (2017) - een documentaire die de geschiedenis en culturele betekenis van de legende van de Jersey Devil onderzoekt.

Deze films bieden verschillende interpretaties en weergaven van de Jersey Devil en tonen de blijvende culturele invloed van de legende aan.

Er zijn verschillende documentaires gemaakt over de Jersey Devil, waaronder:

 • "The Jersey Devil: A Monster Revisited" (2010) - een documentaire die de geschiedenis en culturele betekenis van de Jersey Devil-legende verkent, inclusief historische verslagen en getuigenissen van waarnemingen.
 • "The Jersey Devil: Search for the Beast" (2011) - een documentaire die een team van onderzoekers volgt terwijl ze op zoek gaan naar bewijs van het bestaan van de Jersey Devil.
 • "Jersey Devil: The Hidden Legend" (2018) - een documentaire die de culturele impact van de Jersey Devil-legende en haar blijvende populariteit verkent.
 • "MonsterQuest: The Jersey Devil" (2008) - een aflevering van de populaire Tv-serie die de geschiedenis en legenden van de Jersey Devil onderzoekt.

Deze documentaires bieden verschillende perspectieven op de Jersey Devil en zijn plaats in de Amerikaanse folklore en zijn geweldige bronnen voor iedereen die meer wil leren over het wezen en zijn culturele betekenis.

Jersey Devil boven de snelweg.
Jersey Devil boven de snelweg.

Waar is The Jersey Devil nu?

The Jersey Devil wordt nog steeds regelmatig gespot in de regio van Pine Barrens en maakt zelfs de lokale bevolking nog bang. Pine Barrens maakt deel uit van het 1,1 miljoen hectaren (25% van Nederland) grote natuurreservaat Pinelands. Een prachtige uitgestrekte ruimte om te wonen voor iets wat liever mensen mijdt. En hoewel het aantal waarnemingen de laatste tijd laag is, klinkt wel vaak een onheilspellend gejammer uit het bos. Een geluid dat zelfs de ervarenste jagers en faunabeheerders niet kunnen toeschrijven aan een dier dat ze kennen. En los van de schreeuwen en de waarnemingen worden ook nog met regelmaat dieren gevonden die verminkt zijn. Koeien, schapen en zelfs huisdieren.

De indrukwekkendste waarnemingen The Jersey Devil

De eerste getuige is de 19e-eeuwse zeeheld Stephen Decatur. Hij ziet de Jersey Devil boven zijn schip vliegen en schoot er met zijn kanon op. Het verhaal vertelt dat het wezen gewoon door bleef vliegen, ook al had het kanon zijn vleugel doorboord.

Ook in de 19e eeuw was er de broer van Napoleon Bonaparte, Joseph Bonaparte. Hij ziet de Jersey Devil tijdens een jachtexpeditie in 1820, in de buurt van zijn landgoed in New Jersey.

8 dagen

De beruchtste reeks van deze waarnemingen vond plaats in van zestien tot en met 23 januari in 1909. Die acht dagen zijn de actiefste dagen ooit wat waarnemingen van The Jersey Devil betreft. Gedurende deze periode werd het wezen gezien in minimaal vier staten: New Jersey, Pennsylvania, Delaware en Maryland. Gemakshalve wordt de waarnemingen van vele duizenden mensen tegenwoordig afgedaan als massahysterie. Maar ik vind dat te makkelijk. Zoveel mensen, verspreid over vier staten, die allen aan massahysterie lijden? Nee, dat is onwaarschijnlijk. Onder de getuigen zaten veel geloofwaardige getuigen zoals politieagenten en andere ambtenaren.

De politie als getuige

Twee politieagenten in Camden County, New Jersey zagen het wezen. Na met spoed te komen na een oproep waarbij de hond van een vrouw werd gebeten door het monster, schoten twee van de officieren, Thomas Cunningham en William Crouch, hun revolvers leeg op The Jersey Devil. Het beest leek geen last van de kogels te hebben en vloog weg in de nacht. Een menigte van meer dan 100 mensen was getuige van deze gebeurtenis.

De volgende nacht was de derde agent, Louis Strehr, getuige van een dier met de kop en het lichaam van een kangoeroe en 'vleermuisvleugels' die uit de waterbak van zijn paarden dronk. New Jersey raadslid EP Weeden zag de duivel vanuit zijn raam nadat hij 's nachts werd gewekt door geklop op zijn deur. Hij dacht eerst dat het een bewoner was die naar hem toe kwam voor hulp, maar hij beweert de vleugels te hebben horen klapperen en de hoefafdrukken op zijn dak te hebben gezien.

Pennsylvania

En toen was Pennsylvania aan de beurt. Dit was een van de weinige waarnemingen van The Jersey Devil buiten de staat New Jersey. Het was James Sackville (die later politiechef van Bristol zou worden) die zei dat hij een gevleugeld beest met vreemde kenmerken zag. Deze kenmerken waren onder meer dat het "huppelde als een vogel" en dat het een vreselijke schreeuw had. Net als andere agenten schoot hij ook zijn pistool leeg op het beest, zonder succes. Het vloog rustig weg.

Kort daarna in Bristol, deelde de directeur van een postkantoor, EW Minster, mee dat hij het beest over de Delaware River zag vliegen. Hij beschreef de duivel met de kop van een ram, gekrulde horens, lange dunne vleugels en korte voorpoten met lange achterpoten. Hij hoorde ook dezelfde "vreselijke schreeuw" die meerdere getuigen hoorden.

Gezien door menigte

Philadelphia zelf werd het zwaarst getroffen door de gebeurtenissen van 1909. Mevrouw JH White zag The Jersey Devil in haar achtertuin en viel flauw toen ze het zag. Haar man joeg het beest weg. Een automobilist meldde dat hij bijna over een "vuurspuwend" dier op Washington Avenue was gereden, terwijl ene William Becker er stenen naar gooide op Limekiln Pike. Je moet het maar durven... Tot slot was er een menigte mensen, die de duivel tussen Fairmount Avenue en Beach Street in Fishtown zag.

Joseph Napoleon
Joseph Napoleon
Jersey Devil beloning bij vangst
Jersey Devil beloning bij vangst

Reward

Zoals je zult begrijpen veroorzaakten deze waarnemingen paniek, omdat velen de waarneming en The Jersey Devil als een bedreiging zagen voor de inwoners van zowel New Jersey als Pennsylvania. Eén schooldistrict sloot de school op vrijdag 26 januari gesloten vanwege een gebrek aan leerlingen. De meeste gezinnen kozen ervoor om hun kinderen thuis te houden.

Een optreden in een theater in Camden werd om dezelfde redenen geannuleerd. De Philadelphia Zoo loofde een beloning uit van 250.000 dollar voor de vangst van het mysterieuze dier. De beroemde schets van de Jersey Devil, waarnaar tegenwoordig het meest wordt verwezen, werd gebruikt als illustratie bij de beloning in The Philadelphia Bulletin.

Waarnemingen gaan door tot op de dag van vandaag, maar niet zo vaak als in 1909. Een heldere verklaring ontbreekt nog steeds en iedereen in Jersey kent wel iemand die de Jersey Devil gezien heeft. 

cryptozooloog-circle

Mijn mening over The Jersey Devil

Ik vind dit een lastige. De waarnemingen begonnen al toen er nog indianen woonden. En nog wordt het wezen gezien. Ook door getuigen die we wel serieus moeten nemen. Een agent zegt het niet zomaar. Beeld je in hoe hij uitgelachen en bespot wordt...

Ik ben niet overtuigd dat het een cryptide is. Het lijkt meer op een paranormaal verschijnsel. Hoewel ik sterke twijfels heb, geloof ik dat zich daar wel iets afspeelt wat het menselijke begrip te boven gaat.

wel-overtuigd
cryptozooloog-circle

Henk J.F. Mulder - Cryptozoöloog 

Welkom op mijn blog. Mijn naam is Henk Mulder. Ik duik dagelijks in de wereld van mythes, cryptiden, folkolore en paranormale zaken etc. Op mijn blog schrijf ik daar met plezier over.

Vragen? Ervaringen? Henk@subjectx.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

1x per maand & reclamevrij

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties